אלעד מיכאסקו
יועץ נדל"ן בכיר מנהל השקעות וניהול נכסים

Tel. 0504343980