איתי נקש
מנהל מחלקת פרויקטים ויועץ אסטרטגי

Tel. 0527754426